Huonekaluja kunnostamaan

Onko sinulla kenties vanha huonekalu, jolla on sinulle jokin erityinen merkitys, mutta aika on jättänyt siihen jälkensä ja se vaatisi kunnostusta?  Vanha huonekalu herättää usein paljon erilaisia muistoja ja tuntemuksia, siksi se on aina kunnostamisen arvoinen. Työväenopistolla toimii useita huonekalujen kunnostusryhmiä , joissa on mahdollisuus  perehtyä huonekalujen kunnostukseen ja entisöintiin.

Huonekalun kunnostus lähtee liikkeelle esineen tarkastelulla: kuinka vanha se on, minkälainen se on ollut alkuperäisessä asussaan ja mitä sille pitäisi tehdä, jotta se olisi jälleen käyttökelpoinen, mutta että siinä säilyisi edelleen eletty elämä ja ajan tuoma patina. Hyvä lähtökohta on pyrkiä palauttamaan huonekalu mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä asua.  Tämä on sitä tärkeämpää, mitä vanhemmasta huonekalusta on kyse. Yli sata vuotta vanhat huonekalut luokitellaan  antiikiksi, ja silloin on syytä olla erityisen varovainen korjausten suhteen, ettei niiden mahdollinen antiikkiarvo katoa. Yleensäkin huonekalun ”ylikorjausta” tulisi välttää, sillä vanhassa huonekalussa saa ja pitää näkyä sen elinkaari.

Huonekalujen kunnostuksessa ei normaalisti tarvita tavallisten käsityövälineiden lisäksi sen ihmeempiä työvälineitä. Entisöinnissä tarvittavia työvälineitä ja tarvikkeita ovat erilaiset maalinkaapimet sekä sikli ja puukko, teräsvillat ja hiomanpaperit, kuumailmapuhallin ja maalinpoistoaineet, erilaiset pintakäsittelyaineet jne.

Huonekalujen kunnostuksen eri työvaiheita ovat mm. liitosten ja rakenteen vahvistaminen tai korjaus, sekä mahdollisesti puuttuvan osan valmistus, vanhan pintakäsittelyn poistaminen, pintakäsittelyn uusiminen esim. petsaamalla, lakkaamalla, maalaamalla tai vahaamalla.

Työturvallisuuden kannalta oleellisia asioita ovat oikeat työskentelyasennot, varovaisuus terävien työkalujen esim. talttojen ja puukkojen sekä erilaisten suojainten, kuten hengityssuojaimen, suojakäsineiden ja suojalasien käyttö tarpeen mukaan.

Huonekalujen kunnostus ja entisöinti on paljolti tekemällä oppimista. Työskentelyä on helppo jatkaa itsenäisesti, kun on oppinut tarvittavat perustekniikat. Toisaalta entisöinti on loputon ja kiehtova maailma, joka tarjoaa aina uusia haasteita ja opittavaa, mutta joka palkitsee tekijänsä aina uudelleen kerta toisensa jälkeen.

Teksti ja kuvat:  Juki Nieminen