Moniaistinen matto, voimaviitoja ja leikittäviä liaaneja

Syksyllä 2020 taiteen perusopintojen käsityön laajan oppimäärän syventävien opintojen yhteistyöprojektissa opiskelijat ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat lasten toimintaterapiassa käytettäviä tuotteita.

Tavoitteena hyvää tarkoittavaa ja merkityksellistä

Opiskelijat toivoivat, että kurssilla tehtäisiin jotain, jolla olisi hyvä tarkoitus ja merkitys. Keväällä, projektia suunniteltaessa, yhteisötaiteelliset ideat karsiutuivat pois koronan vuoksi. Onneksi ryhmän opiskelijan kautta löytyi yhteistyökumppaniksi Helsingin Toimintaterapia Oy, ja sen myötä projektin tavoitteeksi tuli tehdä jotain lasten toimintaterapiaan liittyvää. Kävin tutustumassa paikkaan ja sen toimintaan kesän alussa. Vierailun tuloksena alkuperäinen idea toiminnallisesta taidetekstiilistä vaihtui tehtäväksi suunnitella leikkisiä, toiminnallisia, taiteellisesti korkealaatuisia, esteettisiä, helposti puhdistettavia ja toimivia, terapiassa käytettäviä tuotteita.

Tuotteita toimintaterapiaan

Aloitimme kurssin syyskuun alussa yhteistyökumppanimme tiloissa. Toimintaterapeutti Hanna Räike kertoi toimintaterapiasta, ja opiskelijat ideoivat toteutettavia tuotteita pienryhmissä. Ideoita kehiteltiin, ja luonnokset esiteltiin syyskuun lopussa Hannalle, jonka kommenttien perusteella valittiin toteutettavat tuotteet. Ne olivat leikkimatto, viitta ja toiminnallinen projekti.

Sujuvaa ryhmätyötä

Opiskelijat työskentelivät kolmessa ryhmässä ja yhteistyö oli sujuvaa. Osa opiskelijoista oli mukana etänä. Kurssiin kuului myös itsenäistä työskentelyä.  Maunulatalon maanantai-iltoina tarkasteltiin töiden kulloistakin vaihetta, testattiin leikitellen jo tehtyä, ja koottiin osista kokonaisuutta. Emme opiskelleet uusia tekniikoita, vaan tavoitteena oli soveltaa opiskelijan osaamia taitoja. Toki vertaisoppimista ja -opettamista tapahtui opiskelijoiden kesken koko kurssin ajan. Hanna kävi vierailemassa myös työskentelyn aikana ja työt valmistuivat marraskuun lopussa.

Luovutusta vielä odotellaan

Korona on siirtänyt töiden luovutusajankohtaa jo pari kertaa. Palaan asiaan uudella blogikirjoituksella, kunhan vihdoin pääsemme luovuttamaan leikkimaton, viitat ja liaanit toimintaterapian käyttöön.

Teksti ja kuvat Virpi Vesanen-Laukkanen