Opintopistekurssit

Tästä syksystä lähtien Helsingin työväenopiston tietyistä kursseista saa opintopisteitä ja suoritus voidaan kirjata Opetushallituksen ylläpitämään opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon, jos opiskelija niin haluaa. Tietovarantoon kirjattuja omia tietoja (mm. aiemmin suoritetut tutkinnot) voi katsoa Oma Opintopolku –palvelusta.

Opintopistekursseilla tavoitellaan opitun tunnistamista ja tunnustamista; myös työväenopistossa saavutettua osaamista voi paremmin hyödyntää osana jatkuvaa oppimista ja kouluttautumista. Opinnoista saatavaa todistusta voi hyödyntää esim. työnhaussa tai muissa opinnoissa.

Opintopistekursseja kutsutaan myös osaamisperusteisiksi kursseiksi. Kursseilla on osaamisperusteiset tavoitteet ja osaaminen arvioidaan ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan. Tällä hetkellä käytetään arvioinnissa asteikkoa hyväksytty – hylätty, numeroita ei anneta. Huom! Kurssit voi suorittaa entiseen tapaan myös ilman arviointia ja suoritusmerkintää; opiskelija itse päättää, haluaako arvioinnin vai ei.

Kurssien laajuus on määritelty opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää kurssilla sekä itsenäisesti tai pienryhmissä kurssiajan ulkopuolella. Opetustuntien määrä suhteessa opintopisteisiin vaihtelee eri kursseilla sen mukaan, miten paljon omatoimista työskentelyä tavoitteiden saavuttaminen vaatii.

Käsityön ensimmäinen opintopistekurssi on Sidoksia-opintokokonaisuus (30 op), johon opiskelijat valittiin hakutehtävän perusteella. Valinnat on tehty ja ryhmä on täynnä. Seuraavilla muiden aineiden opintopistekursseilla on vielä joitakin vapaita paikkoja:

H224360 Hyväksi kotikokiksi osa I / 2,5 op
Oletko kiinnostunut ruoasta, ravitsemuksesta ja maustamisesta? Haluatko taitavaksi ruoanvalmistajaksi? Lukuvuoden kestävä opintokokonaisuus aloittelijalle.
https://ilmonet.fi/#!code=H224360

H223435 Pianon vapaa säestys 1 B / 1,5 op
Miten oppia soittamaan muutakin kuin mitä nuoteissa lukee? Tule selvittämään sointumerkkien salat ja komppaamisen konstit!
https://ilmonet.fi/#!code=H223435

H224843 Kartuta ja aktivoi ranskaa / 1,5 op
Tule mukaan aktivoimaan puhumista ja tutustumaan lisää ranskalaiseen elämään! Tämä kurssi sopii sinulle, jos ranskan kielitaitosi on jo melko sujuvalla tasolla.
https://ilmonet.fi/#!code=H224843

Kurssien tavoitteet ja arviointikriteerit ilmonet.fi-palvelussa.