Osallistu tutkimukseen!

Kuva: Pixabay

Hei käsityönharrastaja! Opiskelen Helsingin yliopistossa käsityönopettajaksi ja teen maisterintutkielmaani, jossa tutkin yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen merkityksiä käsityöntekijän ja käsityöprosessin näkökulmasta.

Yhteisöllisyydellä, sosiaalisella kanssakäymisellä ja yhdessä tekemisellä on suuri merkitys käsitöiden harrastamisessa, ja niiden merkitykset korostuvat varmasti työväenopiston kursseilla. Maisterintutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaista yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä käsityönharrastajat kokevat, millaisia merkityksiä käsitöiden yhteisöllisyydellä ja yhdessä tekemisellä on käsityöntekijälle ja käsityöprosessissa sekä miten koettu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen näkyvät käsitöiden tekemisessä.

Vastaamalla kyselyyn osallistut maisterintutkielman aineiston keräämiseen. Sovellut kyselyn vastaajaksi, jos harrastat mitä tahansa käsitöitä. Vastaukset ovat anonyymejä, ja niitä säilytetään ja käsitellään luottamuksellisesti. Aineistodata tuhotaan tutkimuksen julkaisemisen jälkeen.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia ja siihen voi vastata osoitteessa https://forms.gle/DiqZXK4JxyW9tG7R9 . Vastausten määräpäivä on 15.12.2023.

Jokainen vastaus on tärkeä, kiitos sinulle jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin
Silvia Kenttä
silvia.kentta (at) helsinki.fi