Taiteen perusopetuksen info 16.5.2023

Käsinkirjottuja sivuja.
Yksityiskohta, Anna-Mari Tynell, Metsä

Syksyllä 2023 käynnistyy uusi käsityön syventävien opintojen opintokokonaisuus. Tiedotustilaisuus opinnoista Opistotalossa 16.5. klo 17.30. Opintoihin haetaan elokuussa.

Helsingin työväenopisto tarjoaa aikuisille taiteen perusopetusta käsityön laajan oppimäärän mukaan. Opinnot jakautuvat perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksiin. Nyt vuorossa olevat syventävät opinnot kestävät 2,5 lukuvuotta ja ovat laajuudeltaan 19 opintopistettä. Syventävien opintojen tavoitteissa painottuu opitun itsenäinen soveltaminen, oman taiteellisen ilmaisutavan harjoittelu ja kehittäminen, käsityöprosessin reflektointi, käsityöllä vaikuttaminen sekä käsityötaitojen soveltaminen.

Opintoihin voivat hakea kaikki perusopintojen opintokokonaisuuden suorittaneet TAI käsitöitä monipuolisesti harrastaneet ja oman käsityöilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneet. Tarkat hakuohjeet julkaistaan heinäkuussa https://opistostakasin.hel.fi -osoitteessa.

Tule kuulemaan tarkempaa tietoa opintokokonaisuudesta Opistotalossa tiistaina 16.5. klo 17.30-19.00. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa!

Kuvassa yksityiskohta Ansku Tynellin syventävien opintojen lopputyöstä.