Tekstiiliä mennen tullen 2/3: Kasvit täynnä värejä ja kuituja

Luentosarjan toisessa osassa 5.11.2020 klo 16.45-18.15 kuullaan, miten luonnonvärien käyttöä olisi mahdollista lisätä ja mitä kasvikuituisten tekstiiimateriaalien tarkempi tunnistaminen tuo esiin.

Dosentti, luonnonväriainetutkija, BioColour-hankkeen johtaja Riikka Räisänen aloittaa illan teemalla Luontopohjaisia väriaineita materiaalimarkkinoille.

BioColour-hanke on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa etsitään menetelmiä luontoperäisten väriaineiden laajamittaiseen käyttöön kiertotalouden ja kestävän materiaalituotannon mukaisissa sovelluksissa. Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja bioväriaineista kiinnostuneiden toimijoiden välille ja vaikuttaa siihen, että löydettäisiin ratkaisuja kestävämpään materiaalien tuotantoon ja kuluttamiseen. BioColour-hanke haluaa etsiä ratkaisuja yhteistyössä eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa, joita voivat olla tiedeyhteisö, päättäjät, yritykset, kouluttajat ja ruohonjuuritason kuluttajat.

Väitöskirjatutkija, KM Jenni Suomelan aiheena on Liinavaatteet lähitarkastelussa – arkeologisten ja kansatieteellisten tekstiilien kasvikuitumateriaalit.

Kasvikuituisten tekstiilimateriaalien – pellavan, hampun ja nokkosen – tunnistaminen toisistaan on ollut mahdollista vasta viimeaikaisen menetelmien teknologisen kehityksen myötä. Yleiskäsitteeseen ‘liinavaatteet’ pystytään tätä kautta pureutumaan aivan uudella tavalla. Arkeologisten ja kansatieteellisten kasvikuituisten tekstiilien tutkimus muistuttaa myös mahdollisuuksista tulevaisuuden tekstiilituotantoa varten.

Luennot järjestetään turvavälit huomioiden (Maskisuositus!) Viipurinsalissa, Opistotalossa, os. Helsinginkatu 26, mutta voit seurata niitä myös YouTubessa samanaikaisesti tai tallenteena 18.11.2020 saakka. YouTubeen pääset tästä.

Riikka Räisänen kuvassa vasemmalla ja Jenni Suomela (kuva Gesina Sundsrtöm) oikealla.