Haku Hyväksi kotiompelijaksi -opintokokonaisuuteen

Oletko innostunut vaatteiden ompelusta? Kiinnostaako myös suunnittelu, kaavoitus ja materiaalit? Haluatko syventää osaamistasi? Oletko valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen opiskeluun?
(Kuva: Maria Vuorilehto)

Hyväksi kotiompelijaksi (HKo) on aikuisille vaateompelun harrastajille suunniteltu kolmen vuoden opintokokonaisuus, jossa valmistetaan naistenvaatteita itselle: hame, pusero ja housut sekä vapaavalintaisia vaatteita. Opintoihin sisältyy vaatesuunnittelua, materiaalitietoa, kaavoitusta ja vaatteiden valmistusta. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kotiompelussa tarvittavien tietojen ja taitojen sekä osaamisen saavuttaminen jokaisen oma henkilökohtainen lähtötaso ja tavoitteet huomioiden. Omaa kehittymistä tuodaan esiin koulutuksen päätteeksi tehtävässä tuotteessa ja kirjallisessa osuudessa, portfoliossa. Opinnäytetyöt esitellään julkisesti. Koulutus ei anna ammatillista tutkintonimikettä. Opintokokonaisuuden opetussuunnitelma tässä linkissä.

Kaksi uutta ryhmää aloittaa opintonsa keväällä 2023. Ryhmä HKo 13 kokoontuu Malmitalossa tiistai-iltaisin ja ryhmä HKo 14 Itämerentalossa, Ruoholahdessa keskiviikkoiltaisin. Opintoja on 1–3 viikonloppuna lukukaudessa. Valinnaisia opintoja järjestetään eri toimipisteissä.

Hyväksi kotiompelijaksi koulutukseen hakeutuminen ja valinta

Hakuaika 30.9.–27.10.2022. Kaikki hakijat täyttävät hakulomakkeen ja tekevät hakutehtävän. Hakulomake ja -tehtävä on julkaistu linkissä 30.9.2022. klo 14.00.
Lataa hakulomake
Lataa hakutehtävä
Jos sinulla on hakuun liittyvää kysyttävää, laita viesti sähköpostiin Outi Honkimaa tai Leena Karhu etunimi.sukunimi@hel.fi 

Opiskelijat valitaan motivaatiota, sitoutumista ja taitoja kartoittavan kyselylomakkeen ja hakutehtävän perusteella. Koulutukseen hakeutuvilta toivotaan sitoutumista säännölliseen kolmen vuoden opiskeluun sekä suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Opetus on suomeksi.

Hakutehtävä ja täytetty hakulomake palautetaan viimeistään to 27.10.2022 klo 12.00 mennessä
Suoraan opetuspisteeseen toimittaen:
Helsingin työväenopisto, Malmitalo, Malmitalon opistoisäntä, Ala-Malmi tori 1 B, Helsinki. Lähetykseen päälle Leena Karhu.
Malmitalo on auki:
vk 41 ma-pe klo 9-20 vkl suljettu,
vk 42 ma-pe klo 10-15 vkl suljettu,
vk 43 ma-ke 24.-26.10. klo 9-20, to 27.10 palautus klo 12 mennessä

Tai postitse:
Helsingin työväenopisto
PL 70325 (Ala-Malmi tori 1 B)
00099 Helsinki
Lähetykseen merkintä:
Hyväksi kotiompelijaksi opintokokonaisuus / Leena Karhu

27.10.2022 klo 12 jälkeen perille tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksia ei palauteta, eikä niistä anneta palautetta. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla viikolla 45. Kumpaankin ryhmään valitaan opiskelijoita max. 12 opiskelijaa.

Tarkempia tietoja koulutuksesta

Koulutuksen hinta
Opintokokonaisuuden kurssimaksuna opisto perii lukukausimaksun (106 €/max 91 t), joka maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudella kunkin lukukauden ensimmäiseen kurssiin liittyen. Lukukausimaksu määräytyy opiston hyväksyttyjen kurssimaksujen maksimituntimäärän mukaan.

Lukukausimaksu sisältää ryhmän yhteiset opinnot sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvät valinnaiset opinnot. Kurssimateriaalit esim. kankaat, langat, harjoitusmateriaalit, oppikirjat ja tarvittavat työvälineet jokainen hankkii ja kustantaa itse. Kurssiin mahdollisesti liittyvä materiaali ja monistemaksu laskutetaan erikseen.

Oppikirjat
H. Ylönen, R. Häkkinen. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Otava. 2006.
R. Anttila, R. Jokinen. Sovitus ja muotoilu, Opetushallitus. 2004.

Opiskelu ja sitoutuminen
Opetus järjestetään iltaisin klo 17.30–20.45, säännöllisesti yksi opetuskerta viikossa aina samana viikonpäivänä 12–15 viikon ajan sekä mahdollisesti 1–3 viikonloppua lukukaudessa. Valinnaiskursseja järjestetään myös muissa toimipisteissä. Opetus sisältää aiheen mukaisen teoriaosuuden sekä ohjattua yksilöllistä työskentelyä. Linkissä Hyväksi kotiompelijaksi -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma.

Opintokäyntejä vaatetusalan kohteisiin järjestetään 1–2 kertaa lukukaudessa ja koulutusta tukevia yleisluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opintoihin sisältyy lisäksi omatoimista työskentelyä, mikä pitää sisällään tehtäviä ja oman vaatteen valmistamista. Opinnoissa hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan verkkomateriaalia ja sosiaalisen median sovelluksia.

Yksittäinen kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on ollut kurssilla läsnä vähintään 2/3 kurssin lähiopetustuntimäärästä sekä valmistanut kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitustyöt.

Opinnäytetyö ja todistus
Opintojen lopussa tehdään opinnäytetyö, joka on joko koko opintoja kokoava työ tai koulutuksen jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus. Työssä tulee tuoda esille tietoja, taitoja sekä osaamista vaateompelussa, materiaalintuntemuksessa, tuotesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Opinnäytetyö muodostuu vaatteesta tai asukokonaisuudesta ja kirjallisesta portfoliosta, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa sekä arvioi omaa osaamistaan.

Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista koulutukseen kuuluneista kursseista, niiden tuntimäärät sekä kirjallinen opinnäytetyön palaute. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen sisältyneet kurssit harjoitustöineen sekä suorittanut kokonaisuuteen vaadittavan kokonaistuntimäärän, noin 450 opetustuntia.

Kootusti
• Opinnoista vastaavat Outi Honkimaa ja Leena Karhu etunimi.sukunimi@hel.fi 

• Hakulomakkeen ja -tehtävän palautus viimeistään to 27.10.2022 klo 12

• Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla viimeistään viikolla 45. Kumpaankin ryhmään opiskelijoita valitaan max. 12 opiskelijaa.

• Kumpienkin ryhmien opinnot alkavat (viikolla 2) 10.1.2023 klo 17.30–20.45 Malmitalossa. Tarkemmat ohjeet opintokokonaisuuden ensimmäisestä kokoontumisesta lähetetään opintoihin valituille. Valitut saavat tietoon myös kevään kalenterin, josta näkyy valinnaiskurssien ajankohdat.

Kurssipaikan vastaanottamisen ja kevään valinnaiskurssivalinnat opiskelijaa pyydetään ilmoittamaan 18.11.2022 mennessä.