Ekotekoja opistossa

Työväenopisto on opetussuunnitelmansa mukaisesti sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä vapaan sivistystyön arvojen perusteella että toteuttamalla kaupungin hiilineutraaliusohjelmaa. Tarjoamalla tietoa, toimimalla esimerkkinä ja tekemällä näkyviä ratkaisuja arjessa opisto välittää arvoja ja edistää asennekasvatusta. Opisto toimii kestävän kehityksen periaatteiden toteuttajana, tiedon välittäjänä, yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajana ja kaupunkilaisten aktivoijana.

Käytännön ympäristötekoja

Ympäristökasvatukselliset tavoitteet toteutuvat opiston normaalin toiminnan sisällä. Opisto järjestää monipuolisesti kursseja, luentoja ja tapahtumia, joissa ympäristön huomioonottaminen ja ekologisuus ovat joko pääteemana tai ne tulevat vahvasti esille muiden opetussisältöjen yhteydessä. Eri ainealat käsittelevät teemoja omasta näkökulmastaan.

Yleisluennoilla käsitellään ympäristöaiheita monelta suunnalta. Luonnonsuojelu voidaan nähdä paitsi ekologisena tai taloudellisena niin myös filosofisena kysymyksenä. Jatkuva aihe on keskustelu ympäristöystävällisen elämisen edellytyksistä ja nautinnoista sekä siitä, kuinka ottaa ympäristöystävällisiä käytäntöjä jokapäiväiseen elämäänsä.

Kursseilla opitaan materiaalin, energian ja veden säästämisestä sekä fiksuista työskentely- ja toimintatavoista. Turhaa materiaalin tuottamista vältetään suunnittelemalla valmistettavat harjoitustyöt huolellisesti sekä käyttämällä kestäviä työvälineitä. Opetuksessa hyödynnetään kierrätys- ja poistomateriaaleja niin käsityöllisessä kuin kuvataiteellisessa työskentelyssä. Opiskelijoiden omia esineitä ja tekstiilejä uudistetaan, verhoillaan, paikataan ja maalataan. Opetuskeittiöissä valmistetaan hävikkiruokaa ja perehdytään kestävään arkeen. Yhdessä vastustetaan kertakäyttökulttuuria ja pohditaan omien valintojen vaikutuksia niin lähiympäristöön kuin globaalin ympäristön tilanteeseen. Tärkeään on myös se, että opistolla nautitaan aineettomista asioista, kuten yhdessäolosta, keskusteluista, liikkumisesta, luonto- ja pyöräretkistä, musiikista, konserteista, esityksistä, tapahtumista ja näyttelyistä.

Luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista monet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa, mutta nyt ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän aikaan teema on ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Opiston ympäristötyöryhmä julisti keväällä 2021 opettajille ja opetusryhmille Ekoteko-kilpailun, jonka tarkoituksena oli tuoda esille opistossa opetettavia ja opittavia jokapäiväisiä ekotekoja. Kilpailu toteutettiin koronan aiheuttamista mutkista välittämättä.

Kahdesta käsityön alalta tulevasta kilpailutyöstä voi saada ideoita omiin ekotekoihin. Kiitos opettajat Mia Porter ja Maria Vuorenjuuri!

Ekotekoja Love to sew –kurssilla syksyllä 2021

Ekotekoja Eko-ompelua –kurssilla keväällä 2022

Lisää kiinnostavia ympäristöaiheisia luentoja ja kursseja: www.ilmonet.fi.

Ekoterveisin
Jonna Martikainen
Koulutuspäällikkö, opiston ympäristötyöryhmän vetäjä

Kuva Pixabay