Huonekaluja verhoilemaan

Vanhaa huonekalua, jonka verhoilu on ajan kuluessa mennyt huonoon kuntoon, ei kannata hävittää, mikäli esine on mieluisa tai sillä on jokin erityinen merkitys käyttäjälleen.  Huonekalun voi aina verhoilla uudestaan, ja mahdolliset rakenteisiin tulleet viat voi korjata. Yksinkertaisimmat verhoilutyöt voi tehdä itsekin, mutta antiikkihuonekalut sekä vaativammat työt kannattaa jättää ammattilaiselle. Väärät työtavat saattavat pilata huonekalun arvon.

Huonekalujen verhoilu voidaan jakaa perinteiseen tyyliin, jossa käytetään esimerkiksi kierrejoustimia sekä täytteenä vaikkapa merivillaa ja flokkivanua, sekä nykyaikaiseen, teolliseen verhoiluun, jossa pehmusteena käytetään vaahtomuoveja ja verhoiluvanua. Huonekalu tulisi verhoilla aina aikakauden tyyliin soveltuvin työtavoin, esimerkiksi vanha kierrejoustimin toteutettu verhoilu tulisi toteuttaa kuten se on alunperinkin toteutettu. Huonekalun verhoilu on paljon muutakin kuin pelkän päällyskankaan uusimista. Usein joudutaan uusimaan joko kokonaan tai osittain myös pehmustus. Vanhoissa kierrejoustimin tehdyissä huonekaluissa joustimien sidonta on usein mennyt rikki tai joustimia on katkennut ja ne pitää uusia. Huonekalujen liitokset ovat saattaneet löystyä ja puiset osat vaativat usein uuden pintakäsittelyn.

                                                       

Huonekalun verhoiluttaminen ammattilaisella saattaa tulla aika kalliiksi, sillä useasti huonekalu joudutaan purkamaan lähes osiin, jotta kaikki tarvittavat korjaukset saataisiin tehtyä. Tähän kuluu paljon työtunteja, koska oikotietä ei ole, vaan jokainen työvaihe on tehtävä hyvin, mikäli huonekalusta halutaan saada taas kenties vuosikymmeniäkin kestävä. Työn voi tehdä itsekin, jos kyse on pelkän päällyskankaan uusimisesta, eikä työ ole kovin vaativaa, eli työstettävänä ei ole hankalia muotoja tai useita ompelusaumoja. Verhoilua käsittelevistä kirjoista saa hyviä ohjeita, ja mm. työväenopistot järjestävät verhoilukursseja. Hankkimalla tarvittavat perustaidot verhoilua voi jatkaa itsenäisestikin etenemällä vähitellen aina vaativimpiin töihin. Verhoilijan työn oppiminen on paljolti tekemällä oppimista; jokaisesta tehdystä työstä oppii aina uusia asioita. Toisaalta verhoilija ei ole koskaan valmis, sillä huonekalujen verhoilu on niin laaja alue, että uutta opittavaa löytyy aina.

Teksti ja kuvat : Juki Nieminen